הילד לא מקובל…

Posted by: טלי גודארד Comments: 0

עד כמה המצב החברתי של הילדים שלנו מדאיג ומלחיץ אותנו?

מאוד!!!

הרבה פעמים צרובה בנו התחושה שאנו זוכרים מילדותנו, רגעים בהם הרגשנו לא מקובלים, הרגשנו פחות שווים ולא חלק מ… החשש שגם הילד או הילדה שלי יחוו תחושות דומות יכולה להוביל לעיסוק יתר של הורים בחיים החברתיים של ילדיהם.

בהקשר הזה כדאי לשים לב למורכבות שיש סביב המעמד החברתי. בדרך כלל ילדים מקובלים וחברותיים מאוד, יהיו עם אופי מרצה ולרוב יתאימו את עצמם לדעת האחרים. זאת אומרת, הם פחות יתעקשו ויעמדו על מה שהם רוצים ויהיו יותר גמישים. מנגד, אלה שהם בדרך כלל "לא מקובלים" הם אלו שעומדים על דעתם ולא מוותרים בקלות – אלו לרוב זוכים להיות מורחקים מהמרכז ובמקרים מסוימים "יזכו" גם לחרם –  שזה העונש למי שלא מיישר קו עם מה שהרוב החליט.

כאשר הורים רואים את הסבל שהילד שלהם עובר, הם פחות מודעים לצדדים שבילד עצמו שתורמים למצב החברתי שלו. לכן, כדאי להתבונן גם על הצדדים הטובים שמסתתרים מאחור חרם או מצב שבו הילד לא מקובל. במרבית המקרים, כאמור, מדובר בילד בעל אופי חזק, עם עקשנות, שלא מוותר – ילדים כאלה ידעו להתמיד גם כשקשה, וידעו לעמוד על דעתם גם כשזו תהיה שונה מהמקובל, יהיו עם רעיונות חדשים ויכולת גבוהה למימוש עצמי.  תכונות אלה בשנות הילדות יכולות להראות בעייתיות בהקשר החברתי, אבל אח"כ בהמשך החיים אלה תכונות יקרות מפז, זה החומר ממנו עשויים האנשים שמובילים, שמחדשים, שמעזים. לכן, היכולת לראות את התכונות של הילדים שלנו בפרספקטיבה רחבה יותר תורמת לנו ומיטיבה עם ההורות שלנו.